Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Nieuws:

Cruyff Court

Ed Nowee (buurtverbinder)
22 februari 2019

Spelen en bewegen is belangrijk voor kinderen. Op een Cruyff Court kunnen kinderen veilig sporten en spelen. Samen met de Johan Cruyff Foundation en Delft voor Elkaar onderzoekt de gemeente of er een Cruyff Court kan komen in de wijk Voordijkshoorn.

Wat is een Cruyff Court?

Een Cruyff Court is een klein voetbalveld waar kinderen, jongeren en volwassenen zich sportief helemaal kunnen uitleven. De veldjes zijn een initiatief van de Johan Cruyff Foundation.

Van Foreestplein

De gemeente heeft gezocht naar een goede plek voor een Cruyff Court. De plek die hiervoor in aanmerking kwam is het grasveld achter het Van Foreestplein. Dit is het veld tussen de Van der Lelijstraat, Van Groenewegenstraat en de Van Adrichemstraat.

Te hoge kosten

Uit onderzoek blijkt dat de kosten voor onderhoud en beheer van het Cruyff Court en de kosten voor het programmeren van sportactiviteiten fors hoger zijn dan verwacht. Hierdoor heeft de gemeente besloten om nu geen Cruyff Court in de Kuyperwijk te plaatsen.Geachte heer/rnevrouw,


Behandeld door

Paula Boom

06 53 19 87 77 pboom@delft.ni lnlernetwww.delft.nl Telefoon 14015Eind 2018 is via een schriftelijke en digitale vragenlijst en twee bijeenkomsten in de Kuyperwijk gekeken of bewoners enthousiast zijn over een Cruyff Court in de Kuyperwijk. Daarnaast zijn de kosten voor beheer en onderhoud onderzocht. Met deze brief informeren wij LI hierover.

Op de vragenlijst is enthousiast gereageerd. Veel mensen vinden een Cruyff Court in de Kuyperwijk een goed idee. Er is behoefte aan speel- en beweegmogelijkheden voor kinderen en volwassenen. Maar er zijn ook veel zorgen geuit, bijvoorbeeld over (geluids-)overlast en het verdwijnen van groen. Bovendien hebben meerdere bewoners in de vragenlijst aangegeven ideeen te hebben bij de (her-) inrichting van het Van Foreestplein.

Uit nader onderzoek is gebleken dat de kosten van onderhoud en beheer van en programmering op het Cruyff Court fors hoger zijn dan verwacht. Op basis van de reacties van bewoners en de hogere kosten is besloten nu geen Cruyff Court in de Kuyperwijk te plaatsen.

Honu verder?

De gemeente is in gesprek met de winkeliers van het winkelcentrurn over de ontwikkelingsmogelijkheden van het winkelcentrum. Op termijn wordt

daarbij ook gekeken naar de mogelijkheden om het Van Foreestplein te verbeteren. Daarbij zullen we natuurlijk ook u als bewoner benaderen.

Heeft vragen?

Als LI vragen heeft over bovenstaande of wilt u de uitkomsten van de digitale enquete, dan kunt u contact opnemen met Paula Boom, pboom@delft.ni of via 06-53198 777.

Met vriendelijke groet,, I

~I----...;:::~c:,,..,......,i,Rerks

Afdeli'ngshoofd Samenleving Advies


Reacties

Bekijk meer nieuws in de buurt »