Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Buurtverhalen

Hieronder staan alle verhalen of blogs die je buurtgenoten op de site plaatsten. Ze zijn blij met jouw reactie!

2017 2016
Pagina's (1): 1
Titel Omschrijving
op vrijdag 16 juni hebben we met bewoners en organisaties een mooi feest gehad op het Van Foreestplein. Ook de buurtverbinders waren actief en hebben veel mensen gesproken om zich aan te sluiten bij KijkopdeVoordijk.Er zijn veel gesprekken geweest over de Kuiperwijk, het winkelcentrum en wat mensen van de wijk vinden. Wat is uw droom? Wat zijn knelpunten? Op deze manier hopen we een goed beeld te krijgen van de wensen en de mogelijkheden in de buurt. Hieronder een verslag:Clean en Kleur op het Van Foreestplein: interviewsdoor Tim Visser, Nelly de Ridder, Henk KloostraTijdens het feest op het Van Foreestplein hebben een paar wijkbewoners interviews afgenomen met de aanwezigen. Inzet daarbij was om te vragen hoe de bezoekers, vaak bewoners van de wijk, tegen de Kuyperwijk aankijken en wat ze graag zouden zien veranderen. Daaruit proberen we te distilleren wat de volgende activiteiten zouden kunnen zijn.Hieronder volgen enkele verslagen van deze gesprekken. Onderaan wordt alle input kort samengevat.Trouwe bezoekers van Doel, wonen elders in Delft:De indruk van de wijk en vooral het plein is niet goed: grijs, te veel asfalt, lelijk, ongezellig, saai.De hoogbouw in de wijk helpt daarbij niet. Alles doet erg grauw aan.Er zijn vaak groepen jongeren te vinden, vooral om de hoek bij Doel (de oude fysiotherapie).Het verloop in sommige gebouwen is groot, waardoor er weinig binding is met de wijk.Veel mensen, vooral die met een migratieachtergrond, komen maar mondjesmaat hun huis uit. De indruk is dat er iets heel bijzonders moet gebeuren om mensen hun huis uit te krijgen en mee te laten doen.Jong gezin uit de Van Kinschotstraat, wonen er nu 9 jaar:In de laatste 3-4 jaar is het woongenot achteruit gegaan. Dit blijkt vooral te komen door de buren, die voor veel overlast zorgen. Er is vaak ruzie, soms uitmondend in geweld.Verder is de criminaliteit toegenomen:Er zijn veel inbraken, bij één buur zelfs twee keer in één jaar;Er is een wietplantage opgerold bij een andere bewoner van het portiek;Er wordt drugs gebruikt op straat en in het portiek.Toch is het verloop laag: het is steeds hetzelfde huis waar de problemen zijn. Andere bewoners zijn er al sinds het begin en zorgen voor weinig problemen.Het gezin wil graag verhuizen naar een woning met meer slaapkamers. Ze willen dat graag binnen de wijk doen, maar ondervinden problemen bij het contact met Vestia. De ideeën voor de woningen in de wijk veranderen regelmatig, van renoveren naar sloop en weer terug.Waar het onderhoud echt slecht is, is in de Van der Goesstraat en de Van Schuijlenburchstraat.Verder is de wijk mooi en groen. Er zijn ook veel mooie woningen.Het gevoel heerst dat de wijk een ondergeschoven kindje is voor de gemeente. Dat wordt versterkt door het gebrek aan continuïteit van activiteiten. Er zou veel te beleven moeten zijn, maar veel dingen zijn eenmalig. Mogelijke activiteiten (die ook in het verleden zijn gehouden) zijn:Een braderie;Kinderactiviteiten, zoals het sporten en krijten van vandaag;Sinterklaas die op bezoek komt in het winkelcentrum;Activiteiten gerelateerd aan burendag.Er zouden eigenlijk weer winkels terug moeten komen in het winkelcentrum, zoals de slager en de (brood)bakker.Moeder met drie kinderen uit de KristalwegDe Kuyperwijk is vooral een handige plek om boodschappen te doen, bij de Plus, de meubelwinkel en de andere winkels.Er is wel een opknapbeurt nodig. Vooral het winkelcentrum is weinig uitnodigend.De straten rond het winkelcentrum zijn bovendien er druk. Het kan erg hectisch zijn. Spannendste punten zijn de kruispunten bij de winkels aan de Van Foreestweg, waar het tweerichtingsverkeer voor verwarring zorgt. En het grote kruispunt met de Prinses Beatrixlaan. De files staan regelmatig tot aan de Kristalweg. Het vermoeden bestaat dat de knip dit in de hand werkt.Veel speelplaatsen kunnen wel een update gebruiken, maar het is wel leuk dat er zo veel zijn. Het is de moeite waard om er vanaf de Kristalweg naartoe te fietsen.Het kleuren op het plein is een goed idee. De hele wijk kan wel wat meer kleur gebruiken. Veel gebouwen zijn van grauw baksteen. Kan dat wat fleuriger?Een bibliotheek, bijvoorbeeld in het buurtcentrum, zou een geweldige toevoeging zijn.De trainingen de worden gegeven over opvoeden en dergelijke in het wijkcentrum en bij Doel vallen in goede aarde.Oudere vrouw die al sinds 1966 in de buurt woont, woont nu in de flat boven de Scooterwinkel, aan het Van Foreestplein:Het is fijn dat er een winkelcentrum is, maar er is weinig variatie in het winkelaanbod. Het centrum voelt daarom ook klein aan. De winkels hebben verder ook geen goede uitstraling.Er is overlast van hangjongeren bij de fysiotherapie. Op warme avonden racen ze soms tot laat in de nacht met scooters door de wijk. De wijkagent is compleet onzichtbaar.De knip moet absoluut weg. Die zorgt voor enorm veel overlast. Voor bewoners van de wijk is het centrum van Den Hoorn (met bijvoorbeeld een goede groenteboer) bijna niet meer te bereiken.Vroeger was er wel eens een markt op het plein. Dat was altijd een groot succes.De wijk ligt dicht bij de binnenstad, en heeft daardoor een enorme potentie. Het is vreemd dat dat zo anders uitpakt.Verder is het eigenlijk een prima wijk, waar men fijn kan wonen.11 jarige jongen die wil kunnen voetballen; hij woont in de Van Schuijlenburgstraat en zijn opa en oma wonen in de flat boven de scootershop.Er zijn te weinig speelplekken voor kinderen van zijn leeftijd. Het speelveld bij de school heeft mooie toestellen, maar deze zijn alleen voor kleinere kinderenOp het Foreestplein komen alleen oudere kinderen: hij doet een voorstel hoe het plein kan worden heringericht met een half basketbalveld; voetbaldoeltjes en een hek, een klimrek in de hoek en mogelijkheden om te knikkeren. (zie tekening)Er is overlast van hangjongeren bij de fysiotherapie. Op warme avonden racen ze soms tot laat in de nacht met scooters door de wijk. De wijkagent is compleet onzichtbaar.Mevrouw die in de Ecoduswijk woont en die net met haar straat de 25e verjaardag van de buurt heeft gevierd:Het is haar droom dat de gemeente het groen beter gaat onderhoudenZe ziet het als kans dat er mooie openbare ruimten zijn die beter gebruikt kunnen worden door mensen zonder tuin.De verarming van de wijk is een risico: wat te doen met werkeloosheid?Enkele korte gesprekken met andere buurtbewoners:Het is fijn dat er een supermarkt, kapper en fietsenmaker in de buurt zit.‘De activiteiten die bij Doel worden georganiseerd vallen in de smaak. De nieuwe opzet is erg interessant.Activiteiten zoals het springkussen van vandaag vallen altijd in de smaak.Het is wel belangrijk dat activiteiten goed van tevoren worden aangekondigd.De wijk is rustig en er is veel mogelijkheid tot spelen voor de kinderen. Het basketbalveldje wordt gebruikt door kinderen en jongeren.Meer activiteiten zijn altijd goed.De wijk voelt veilig aan, als is er wel overlast van hangjongeren bij de fysiotherapie en bij de Turkse supermarkt.Het aantal acitviteiten in het buurthuis is teruggelopen na verhuizing naar de Vermeertoren. De ruimte is geschikt voor groepsbijeenkomsten maar wordt slecht gebruikt (is te duur om te huren; een te commerciële aanpak)Er wordt openlijk gedealed in de wijk: hier moet een einde aan komenSamenvattend:De Kuyperwijk is een leuke rustige wijk waar veel kan worden gespeeld door de kinderen.Tegelijkertijd zijn enkele straten en kruispunten erg druk, vooral in de spits. Door de knip wordt dit verergerd, en zijn sommige dingen veel minder goed bereikbaar, zowel voor bewoners van de Kuyperwijk als van Den Hoorn. De knip moet weg.Hangjongeren vormen een probleem. Ze veroorzaken overlast, al is die op dit moment nog niet heel ernstig. Tijdig ingrijpen is nodig, maar de wijkagent (Mark Fiering) hebben we nog nooit gezien. Ook vandaag is hij afwezig. Er moet een einde komen aan het openlijk dealen in de wijk.De winkels die er zijn, zijn goed en handig, maar het aanbod is beperkt. Bovendien is de uitstraling van het winkelcentrum armoedig.Er is veel groen in de wijk dat beter gebruikt en onderhouden kan worden: dan wordt het de trots van de wijk.Er kunnen veel meer activiteiten worden georganiseerd, zoals een braderie of markt, sport en spel voor de kinderen, feestdag-gerelateerde activiteiten (Sinterklaas, burendag), enzovoorts.Enkele woonblokken moeten nodig worden aangepakt, vooral die in de Van der Goesstraat en de Van Schuijlenburchstraat. Andere blokken kunnen ook wel wat meer kleur gebruiken.Tot slot enkele observaties een aanbevelingen mbt het Feest van Foreest.Het feest van Foreest trok veel kinderen. Hoe kinderrijk is de buurt? De inzet van sportcoaches werkt goed. Meer van dit soort meetings.Er waren ook veel ouders, veelal van allochtone afkomst. Blijven mensen buiten beeld voor wie een feest ook aantrekkelijk kan zijn? Bijvoorbeeld oudere jongeren?Doel speelt een belangrijke rol bij het feest.De buurtagent is gemist, maar ook vertegenwoordigers van de woningcorporaties.Blijf huizenbezitters en vrije vestiging huurders betrekken. De wijk is gebaat bij een gemengde bewoning voor de broodnodige toekomstige kwaliteit: geen segregatieBlijf zoeken naar een identitiet van de wijk waar je trots op kan zijn. Door alleen te focussen op werk voor de corporaties kunnen we ongewild een te eenzijdig beeld van de wijk vestigen. Wonen is meer dan je prettig voelen in een hoop stenen.Bewoners moeten aan de bal blijven, geen oplossing alleen maar van boven.De samenwerking met verschillende partners is een succes!
Place Game 2017 Place Game 2017 Op vrijdag 16 juni van 15.30- 20.00u is er van alles te beleven op het van Foreestplein.Sportcoaches geven diverse workshops: Rappen, basketbal en straatvoetbal. De kinderen mogen de de skateheuvels versieren met stoepkrijt. Er is stoepkrijt aanwezig. Er is een clown met ballonnen en suikerspin. Doel houdt vanaf 14.00 uur open dag. S middags wordt op het plein voor Doel een picknickbank in gebruik genomen.Ook zullen er strandstoelen geplaatst worden En vragen we u en jullie om mee te helpen het plein schoon te vegen en kleur te geven. Zo wordt het plein het hart van onze wijk.Kom je ook? En doe je ook mee?Klik hier voor Poster#3.pdf
NL Doet!Bij de Parel heeft dit jaar NL doet de bovenzaal en keuken aangepakt. De hele ochtend is er hard gewerkt, de keuken is goed aangepakt, en de lampjes opgehangen in de grote zaal, daarna was het tijd voor een welverdiende lunch! voor de kinderen was er gratis een suikerspin te halen, en ook Clown Miko was aanwezig gratis aangeboden door kinderattracties http://www.jokemiko.nl/ verder hebben wij nog een leuk bankje voor buiten aangeschaft. Wat een geluk hadden we met het weer, de zon heeft heerlijk geschenen!Eind van de dag was er een heerlijk 3 gangen menu, er waren 42 personen aanwezigAan alle mensen die geholpen hebben deze dag, bedankt!!
NL Doet!Bij woonlocatie Smaragd en activiteiten centrum Aventurijn hebben dit jaar i.c.v. NL doet de buitenruimte aangepakt. De hele ochtend is er hard gewerkt, de planten bakken verder verplaatst, geschuurd, gebeitst en gevuld met aarde. Hierna het leukste gedeelte, alle planten en bloemen in de bakken zetten. Wat een geluk hadden we met het weer, de zon heeft heerlijk geschenen!Hierna was het tijd voor een welverdiende lunch! Na de lunch is zijn we met een grote groep gaan wandelen naar het park in de buurt. Bij terug komst van het wandelen stonden de drankjes klaar, aangevuld met brownies die de kookgroep heeft gemaakt. Het was een geslaagde dag!Aan alle mensen die geholpen hebben deze dag, bedankt!!
Bovenkant formulierGepubliceerd op 22 februari 2017 09:00Gemeente Delft, verkeersbesluit omgeving Van Foreestweg, instellen maximumsnelheid van 30 km/uurNummer: 2968652Burgemeester en wethouders van Delft,Gelet op:-artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;-artikel 15 lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;-artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge het plaatsen en verwijderen van borden model A1, en A2 zoals bedoeld in Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het plaatsen en verwijderen van onderborden moet geschieden krachtens een verkeerbesluit;-artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;Overwegende dat:-de straten ten noorden en zuiden van de Van Foreestweg zijn gelegen in de wijk Hof van Delft;-de gemeente Delft op 30 oktober 2001 middels een verkeersbesluit met kenmerk 01/028786 een zonale maximumsnelheid van 30 km/uur heeft ingesteld in het gebied ten noorden van de Van Foreestweg, begrensd door de noordelijke parallelweg van de Van Foreestweg, de Teding van Berkhoutlaan, de Persijnlaan en de Kerstanjewetering, verder te noemen de Kuyperwijk-Noord;-een aantal van deze wegen, bv Teding van Berkhoutlaan en Van Schuijlenbuchstraat zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de Van Foreestweg liggen;-voor deze straten in het besluit uit 2001 niet expliciet stond benoemd dat de 30 km/uur-zone alleen op de weggedeeltes ten noorden van de Van Foreestweg betrekking heeft;-de gemeente ook ten zuiden van de Van Foreestweg een 30 km/uur-zone wil invoeren;-gelet op het voorkomen van verwarring het wenselijk is het besluit uit 2001 in te trekken en voor het gehele gebied een nieuw besluit te nemen voor het instellen van een 30 km/uur-zone;-de straten in zowel Kuyperwijk-Noord als Kuyperwijk-Zuid gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg wat inhoudt dat ze vooral een verblijfsfunctie hebben;-deze straten op een sobere manier zijn ingericht conform de landelijke richtlijn Duurzaam Veilig;-dit inhoudt dat de wegen niet beschikken over rijbaanmarkering of fietsstroken/fietspaden, er op de rijbaan geparkeerd wordt, er snelheidsremmende voorzieningen zijn zoals drempels en plateaus op de kruispunten en de kruispunten gelijkwaardige kruispunten zijn wat inhoudt dat het verkeer van rechts voorrang heeft;-de hoofdrijbaan van de Van Foreestweg een gebiedsontsluitingsweg is met een maximumsnelheid van 50 km/uur en dat ook blijft;-binnen de Kuyperwijk-Noord enkele (weggedeelten van) straten zijn aangewezen als woonerf en dat ongewijzigd blijft;-het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;-de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, weggebruikers en passagiers te beschermen en om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen;-de straten in de Kuyperwijk-Noord en -Zuid in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Delft;-het college van burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het gewijzigde mandaatbesluit van 27 september 2011 is gemandateerd aan de gemeentedirecteur, waarbij ondermandaat is verleend aan het afdelingshoofd Advies Ruimte & Economie;-overeenkomstig artikel 24 van het BABW op 10 februari overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de politie;nemen, gelet op het voorgaande, de volgendeB E S L U I T E N :1.het besluit met kenmerk 01/028786 van 30 oktober 2001 in te trekken;2.door het plaatsen van borden model A1 en A2 (zonaal uitgevoerd als begin en eind) van Bijlage 1 van het RVV 1990 een 30 km/uur-zone in te stellen in de wijk Kuyperwijk welke omgrensd wordt door de straten: Teding van Berkhoutlaan, Meermanstraat, Kerstanjepad, Persijnlaan, Van Beresteynstraat en Van der Dussenweg;3.de onder besluit 2 ingestelde 30 km/uur-zone niet van kracht te laten zijn voor de reeds aanwezige woonerven in de Kuyperwijk;4.de onder besluit 2 ingestelde 30 km/uur-zone niet van kracht te laten zijn voor de hoofdrijbaan van de Van Foreestweg;5.de verkeerstekens te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.Het college van burgemeester en wethouders van Delft,Namens het college,Mevrouw L.E. van ReenenAfdelingshoofd Ruimte en Economie AdviesDelft, 20 februari 2017Bijlage: SituatietekeningAls u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft. Hoe u dat doet, kunt u lezen op www.delft.nl/bezwaarschrift.Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, als er sprake is van spoedeisend belang, ook op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.
Pagina's (1): 1