Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Kijk op de voordijk

Welkom op de website www.kijkopdevoordijk.nl Samen met u willen wij de buurt Voordijkshoorn wat meer leven inbrengen. Onze digitale platform biedt zo de mensen van de wijk een mogelijkheid elkaar te verbinden en te vinden. Wij hopen dat u met ons dit tot een mooi succes te laten ontpoppen. Neem een kijk en schrijf u in voor verschillende middelen in uw belang of mail ons : info@kijkopdevoordijk.nl  

Namens de buurtverbinders Voordijkshoorn bent u van harte welkom op het open spreekuur in de Parel v. Berensteynstraat 99 elke vrijdag ochtend 10:00 uur - 11:30 uur (zie agenda)

emailadres: info@kijkopdevoordijk.nl