KijkopdeVoordijk.nl


Welkom op de website www.kijkopdevoordijk.nl Samen met u willen wij de buurt Voordijkshoorn wat meer leven inbrengen. Onze digitale platform biedt zo de mensen van de wijk een mogelijkheid elkaar te verbinden en te vinden. Wij hopen dat u met ons dit tot een mooi succes te laten ontpoppen. Neem een kijk en schrijf u in voor verschillende middelen in uw belang of mail ons : info@kijkopdevoordijk.nl Mijn naam is Joyce Biekram en heet u van harte welkom.

Namens de buurtverbinders Voordijkshoorn bent u van harte welkom op het open spreekuur in de Parel v. Berensteynstraat 99 elke woensdag van de even weeknummers tussen 10:00 uur - 12:00 uur 

en op de oneven week nummers van 19:00 uur tot 21:00 uur (zie agenda)

emailadres: info@kijkopdevoordijk.nl