Kijkopdevoordijk.nl

Inloggen of inschrijven

Verslag Place Game 2017

16-06-2017

Clean en Kleur op het Van Foreestplein: interviews

Tim Visser, Nelly de Ridder, Henk Kloostra

Tijdens het feest op het Van Foreestplein hebben een paar wijkbewoners interviews afgenomen met de aanwezigen. Inzet daarbij was om te vragen hoe de bezoekers, vaak bewoners van de wijk, tegen de Kuyperwijk aankijken en wat ze graag zouden zien veranderen. Daaruit proberen we te distilleren wat de volgende activiteiten zouden kunnen zijn.

Hieronder volgen enkele verslagen van deze gesprekken. Onderaan wordt alle input kort samengevat.

Trouwe bezoekers van Doel, wonen elders in Delft:

 • De indruk van de wijk en vooral het plein is niet goed: grijs, te veel asfalt, lelijk, ongezellig, saai.

 • De hoogbouw in de wijk helpt daarbij niet. Alles doet erg grauw aan.

 • Er zijn vaak groepen jongeren te vinden, vooral om de hoek bij Doel (de oude fysiotherapie).

 • Het verloop in sommige gebouwen is groot, waardoor er weinig binding is met de wijk.

 • Veel mensen, vooral die met een migratieachtergrond, komen maar mondjesmaat hun huis uit. De indruk is dat er iets heel bijzonders moet gebeuren om mensen hun huis uit te krijgen en mee te laten doen.

  Jong gezin uit de Van Kinschotstraat, wonen er nu 9 jaar:

 • In de laatste 3-4 jaar is het woongenot achteruit gegaan. Dit blijkt vooral te komen door de buren, die voor veel overlast zorgen. Er is vaak ruzie, soms uitmondend in geweld.

 • Verder is de criminaliteit toegenomen:

  • Er zijn veel inbraken, bij één buur zelfs twee keer in één jaar;

  • Er is een wietplantage opgerold bij een andere bewoner van het portiek;

  • Er wordt drugs gebruikt op straat en in het portiek.

 • Toch is het verloop laag: het is steeds hetzelfde huis waar de problemen zijn. Andere bewoners zijn er al sinds het begin en zorgen voor weinig problemen.

 • Het gezin wil graag verhuizen naar een woning met meer slaapkamers. Ze willen dat graag binnen de wijk doen, maar ondervinden problemen bij het contact met Vestia. De ideeën voor de woningen in de wijk veranderen regelmatig, van renoveren naar sloop en weer terug.

 • Waar het onderhoud echt slecht is, is in de Van der Goesstraat en de Van Schuijlenburchstraat.

 • Verder is de wijk mooi en groen. Er zijn ook veel mooie woningen.

 • Het gevoel heerst dat de wijk een ondergeschoven kindje is voor de gemeente. Dat wordt versterkt door het gebrek aan continuïteit van activiteiten. Er zou veel te beleven moeten zijn, maar veel dingen zijn eenmalig. Mogelijke activiteiten (die ook in het verleden zijn gehouden) zijn:

  • Een braderie;

  • Kinderactiviteiten, zoals het sporten en krijten van vandaag;

  • Sinterklaas die op bezoek komt in het winkelcentrum;

  • Activiteiten gerelateerd aan burendag.

 • Er zouden eigenlijk weer winkels terug moeten komen in het winkelcentrum, zoals de slager en de (brood)bakker.

  Moeder met drie kinderen uit de Kristalweg

 • De Kuyperwijk is vooral een handige plek om boodschappen te doen, bij de Plus, de meubelwinkel en de andere winkels.

 • Er is wel een opknapbeurt nodig. Vooral het winkelcentrum is weinig uitnodigend.

 • De straten rond het winkelcentrum zijn bovendien er druk. Het kan erg hectisch zijn. Spannendste punten zijn de kruispunten bij de winkels aan de Van Foreestweg, waar het tweerichtingsverkeer voor verwarring zorgt. En het grote kruispunt met de Prinses Beatrixlaan. De files staan regelmatig tot aan de Kristalweg. Het vermoeden bestaat dat de knip dit in de hand werkt.

 • Veel speelplaatsen kunnen wel een update gebruiken, maar het is wel leuk dat er zo veel zijn. Het is de moeite waard om er vanaf de Kristalweg naartoe te fietsen.

 • Het kleuren op het plein is een goed idee. De hele wijk kan wel wat meer kleur gebruiken. Veel gebouwen zijn van grauw baksteen. Kan dat wat fleuriger?

 • Een bibliotheek, bijvoorbeeld in het buurtcentrum, zou een geweldige toevoeging zijn.

 • De trainingen de worden gegeven over opvoeden en dergelijke in het wijkcentrum en bij Doel vallen in goede aarde.

  Oudere vrouw die al sinds 1966 in de buurt woont, woont nu in de flat boven de Scooterwinkel, aan het Van Foreestplein:

 • Het is fijn dat er een winkelcentrum is, maar er is weinig variatie in het winkelaanbod. Het centrum voelt daarom ook klein aan. De winkels hebben verder ook geen goede uitstraling.

 • Er is overlast van hangjongeren bij de fysiotherapie. Op warme avonden racen ze soms tot laat in de nacht met scooters door de wijk. De wijkagent is compleet onzichtbaar.

 • De knip moet absoluut weg. Die zorgt voor enorm veel overlast. Voor bewoners van de wijk is het centrum van Den Hoorn (met bijvoorbeeld een goede groenteboer) bijna niet meer te bereiken.

 • Vroeger was er wel eens een markt op het plein. Dat was altijd een groot succes.

 • De wijk ligt dicht bij de binnenstad, en heeft daardoor een enorme potentie. Het is vreemd dat dat zo anders uitpakt.

 • Verder is het eigenlijk een prima wijk, waar men fijn kan wonen.

  11 jarige jongen die wil kunnen voetballen; hij woont in de Van Schuijlenburgstraat en zijn opa en oma wonen in de flat boven de scootershop.

 • Er zijn te weinig speelplekken voor kinderen van zijn leeftijd. Het speelveld bij de school heeft mooie toestellen, maar deze zijn alleen voor kleinere kinderen

 • Op het Foreestplein komen alleen oudere kinderen: hij doet een voorstel hoe het plein kan worden heringericht met een half basketbalveld; voetbaldoeltjes en een hek, een klimrek in de hoek en mogelijkheden om te knikkeren. (zie tekening)Er is overlast van hangjongeren bij de fysiotherapie. Op warme avonden racen ze soms tot laat in de nacht met scooters door de wijk. De wijkagent is compleet onzichtbaar.

  Mevrouw die in de Ecoduswijk woont en die net met haar straat de 25e verjaardag van de buurt heeft gevierd:

 • Het is haar droom dat de gemeente het groen beter gaat onderhouden

 • Ze ziet het als kans dat er mooie openbare ruimten zijn die beter gebruikt kunnen worden door mensen zonder tuin.

 • De verarming van de wijk is een risico: wat te doen met werkeloosheid?

  Enkele korte gesprekken met andere buurtbewoners:

 • Het is fijn dat er een supermarkt, kapper en fietsenmaker in de buurt zit.

 • ‘De activiteiten die bij Doel worden georganiseerd vallen in de smaak. De nieuwe opzet is erg interessant.

 • Activiteiten zoals het springkussen van vandaag vallen altijd in de smaak.

 • Het is wel belangrijk dat activiteiten goed van tevoren worden aangekondigd.

 • De wijk is rustig en er is veel mogelijkheid tot spelen voor de kinderen. Het basketbalveldje wordt gebruikt door kinderen en jongeren.

 • Meer activiteiten zijn altijd goed.

 • De wijk voelt veilig aan, als is er wel overlast van hangjongeren bij de fysiotherapie en bij de Turkse supermarkt.

 • Het aantal acitviteiten in het buurthuis is teruggelopen na verhuizing naar de Vermeertoren. De ruimte is geschikt voor groepsbijeenkomsten maar wordt slecht gebruikt (is te duur om te huren; een te commerciële aanpak)

 • Er wordt openlijk gedealed in de wijk: hier moet een einde aan komen

  Samenvattend:

 • De Kuyperwijk is een leuke rustige wijk waar veel kan worden gespeeld door de kinderen.

 • Tegelijkertijd zijn enkele straten en kruispunten erg druk, vooral in de spits. Door de knip wordt dit verergerd, en zijn sommige dingen veel minder goed bereikbaar, zowel voor bewoners van de Kuyperwijk als van Den Hoorn. De knip moet weg.

 • Hangjongeren vormen een probleem. Ze veroorzaken overlast, al is die op dit moment nog niet heel ernstig. Tijdig ingrijpen is nodig, maar de wijkagent (Mark Fiering) hebben we nog nooit gezien. Ook vandaag is hij afwezig. Er moet een einde komen aan het openlijk dealen in de wijk.

 • De winkels die er zijn, zijn goed en handig, maar het aanbod is beperkt. Bovendien is de uitstraling van het winkelcentrum armoedig.

 • Er is veel groen in de wijk dat beter gebruikt en onderhouden kan worden: dan wordt het de trots van de wijk.

 • Er kunnen veel meer activiteiten worden georganiseerd, zoals een braderie of markt, sport en spel voor de kinderen, feestdag-gerelateerde activiteiten (Sinterklaas, burendag), enzovoorts.

 • Enkele woonblokken moeten nodig worden aangepakt, vooral die in de Van der Goesstraat en de Van Schuijlenburchstraat. Andere blokken kunnen ook wel wat meer kleur gebruiken.

Tot slot enkele observaties een aanbevelingen mbt het Feest van Foreest.

 • Het feest van Foreest trok veel kinderen. Hoe kinderrijk is de buurt? De inzet van sportcoaches werkt goed. Meer van dit soort meetings.

 • Er waren ook veel ouders, veelal van allochtone afkomst. Blijven mensen buiten beeld voor wie een feest ook aantrekkelijk kan zijn? Bijvoorbeeld oudere jongeren?

 • Doel speelt een belangrijke rol bij het feest.

 • De buurtagent is gemist, maar ook vertegenwoordigers van de woningcorporaties.

 • Blijf huizenbezitters en vrije vestiging huurders betrekken. De wijk is gebaat bij een gemengde bewoning voor de broodnodige toekomstige kwaliteit: geen segregatie

 • Blijf zoeken naar een identitiet van de wijk waar je trots op kan zijn. Door alleen te focussen op werk voor de corporaties kunnen we ongewild een te eenzijdig beeld van de wijk vestigen. Wonen is meer dan je prettig voelen in een hoop stenen.

 • Bewoners moeten aan de bal blijven, geen oplossing alleen maar van boven.

 • De samenwerking met verschillende partners is een succes!